Гаусови процеси - когато невронните мрежи не са достатъчни (Gaussian Processes - when neural networks are not enough)

Abstract

С развитието на машиното самообучение и поредната вълна от интерес към невронните мрежи, интелигентни системи от голям мащаб като автономни автомобили са на път да станат реалност. Това довежда до въпроса кой носи отговорност при възникване на проблем и неизправност в системата. В тази презентация ще се запознаем с Гаусови процеси – теорията за тях и връзката им с невронни мрежи. Също така ще поговорим за активно семплиране и несигурност в различни модели и защо те са важни за бъдещето развитие на машинното самообучение.

Date
Jul 29, 2017 12:00 AM
Location
Sofia, Bulgaria
Avatar
Martin Asenov
PhD Candidate

My research interests include robotics, machine learning, computer graphics and the interplay between them.